Công ty Luật THUANLAW

Tư vấn thường xuyên

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Tư vấn thường xuyên

Tư vấn thường xuyên

Ngày nay việc tìm kiếm luật sư để tư vấn pháp lý thường xuyên đang là một nhu cấp rất cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nắm bắt được nhu cầu đó, công ty Luật Thuận & Cộng sự trong những năm qua đã cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân cụ thể:

  • Tư vấn Luật Doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý cần tuân thủ;
  • Tư vấn về các giao dịch thương mại;
  • Rà soát Hợp đồng; Tư vấn lao động; Thuế
  • Cung cấp Bản tin pháp luật hàng tuần.
  • Luật sư riêng cho các cá nhân.

Tại sao nên chọn Công ty Luật Thuận và Cộng sự