Công ty Luật THUANLAW

Sở hữu trí tuệ

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung là rất cần thiết nhằm tránh các xâm phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và quyền lợi của các cá nhận, doanh nghiệp, tổ chức. Bảo hộ quyền tác giả là các nội dung đáng chú ý trong những năm gần đây. Đáp ứng yêu cầu của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân đã sáng tạo thương hiệu. Công ty Luật Thuận & Cộng sự không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nhằm đem đến dịch vụ tốt nhất cho khách.

Chi tiết dịch vụ:

  • Đăng ký bảo hộ bằng sáng chế;
  • Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo, thương hiệu độc quyền;
  • Đăng ký bản quyền;
  • Tư vấn bảo hộ quyền tác giả;
  • Hỗ trợ các thủ tục chuyển nhượng.

Tại sao nên chọn Công ty Luật Thuận và Cộng sự