Công ty Luật THUANLAW

Thừa kế

Thừa kế

Tranh chấp về thừa kế là tranh chấp chiếm tỷ lệ cao trong các vụ án dân sự làm mâu thuẫn và chia rẽ tình cảm gia đình. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp này là do đa phần người dân chưa quan tâm nhiều về lợi ích của của việc lập di chúc.

Với kinh nghiệm thực tế được đúc kết trong quá trình tư vấn, Công ty Luật Thuận & Cộng sự khuyến nghị mọi người nên tiến hành việc xác lập thừa kế, phân chia di sản thông qua hình thức lập di chúc. 

Việc lập di chúc nhằm hạn chế được những rủi ro trong việc phân chia di sản, hạn chế tranh chấp và những rắc rối về mặt pháp lý mà người được thừa kế gặp phải trong quá trình phân chia di sản thừa kế.

   Chi tiết dịch vụ:

  • Tư vấn soạn thảo di chúc và chia di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam.
  • Chuẩn bị hồ sơ pháp lý tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế.
  •  Liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục Công chứng, chứng thực di chúc theo đúng quy định của pháp luật.
  • Tư vấn các thủ tục khởi kiện khi có tranh chấp xảy ra đối với việc thừa kế.
  • Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế như: Người nhận thừa kế; Di sản thừa kế; Thời điểm, Địa điểm mở thừa kế; Người quản lý di sản thừa kế; Nghĩa vụ của người nhận thừa kế khi người để lại thừa kế chưa thực hiện xong nghĩa vụ với bên thứ ba; Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế…
  • Tư vấn về thừa kế theo di chúc, lập di chúc: Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật; Nội dung di chúc; Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản; Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc; Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc…
  • Tư vấn thừa kế theo pháp luật: Tư vấn về các trường hợp thừa kế theo pháp luật khi người để lại di sản không lập di chúc; Xác định người thừa kế theo pháp luật; Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có); Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ; Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế; Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác …

Tại sao nên chọn Công ty Luật Thuận và Cộng sự