Công ty Luật THUANLAW

Hợp đồng

Hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng đòi hỏi phải có những kỹ năng chuyên sâu, cùng những hiểu biết pháp luật và thực tiễn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Nếu quý khách đang gặp khó khăn trong việc soạn thảo hợp đồng, hãy liên hệ với chúng tôi, dịch vụ soạn thảo, kiểm tra hợp đồng của chúng tôi sẽ đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng theo quy định của pháp luật, đồng thời dự báo được những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

  • Tìm hiểu yêu cầu của các bên trong Hợp đồng;
  • Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
  • Nghiên cứu các tài liệu liên quan từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp quý khách hàng đã soạn thảo hợp đồng hoặc nhận được bản dự thảo hợp đồng từ phía đối tác thì chúng tôi có thể hỗ trợ Quý  khách trong việc kiểm tra lại các điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn các loại hợp đồng thượng mại, dân sự,…. Công ty Luật Thuận & Cộng sự hoàn toàn đủ khả năng để đánh giá, phân tích những rủi ro tiềm ẩn bên trong mỗi giao dịch cũng như trong mỗi hợp đồng từ đó có thể tư vấn cho khách hàng về việc đàm phán, ký kết hợp đồng cũng như đại diện cho khách hàng đàm phán, ký kết hợp đồng nhằm mục đích tránh những rủi ro và đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại sao nên chọn Công ty Luật Thuận và Cộng sự