Công ty Luật THUANLAW

Tư vấn đầu tư

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư là một trong những thế mạnh của Công ty Luật Thuận & Cộng sự, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Công ty Luật Thuận & Cộng sự đã và đang tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu, lập dự án, hoàn thiện hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước.

  • Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư; đồng thời dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư;
  • Tư vấn lập dự án đầu tư;
  • Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể: tư vấn, soạn thảo, chuẩn bị tài liệu dự án để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam, Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo qui định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan
  • Tư vấn, đại diện nhà đầu tư trao đổi và trình bày với cơ quan nhà nước Việt Nam về các vấn đề liên quan đến dự án để đạt được mức ưu đãi đầu tư cao nhất có thể cho dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu phát sinh bất kỳ thay đổi nào thì theo quy định của pháp luật Việt Nam, Chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ các dịch vụ sau:

  • Điều chỉnh tên doanh nghiệp/dự án đầu tư;
  • Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính/địa điểm thực hiện dự án;
  • Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Bổ sung, thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án;
  • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Tại sao nên chọn Công ty Luật Thuận và Cộng sự