Công ty Luật THUANLAW

Du lịch

Du lịch

Việt Nam là điểm dừng chân hấp dẫn của hàng triệu lượt khách du lịch trên toàn thế giới và con số đó không ngừng tăng qua mỗi năm. Do đó, hoạt động của các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch cũng ngày càng trở nên phát triển. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật,
Công ty Luật Thuận & Cộng sự cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

  • Thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh lữ hành nội địa;
  • Tư vấn điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa ;
  • Xây dựng phương án kinh doanh lữ hành nội địa;
  • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa và đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.
  • Thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Tư vấn điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế ;
  • Xây dựng phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế và đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Tại sao nên chọn Công ty Luật Thuận và Cộng sự