Công ty Luật THUANLAW

Thuế

Thuế

Công ty Luật Thuận & Cộng sự cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và thực hiện các thủ tục đăng ký, kê khai và quyết toán thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có kinh doanh. Đội ngũ luật sư Công ty Luật Thuận & Cộng sự đã thành công trong việc tư vấn luật và tư vấn thuế giúp khách hàng đạt được những ưu đãi tốt về thuế.

Chi tiết dịch vụ:

  • Khai báo thuế ban đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập.
  • Tư vấn luật thuế và các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển nhượng vốn, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế xuất khẩu – nhập khẩu.
  • Tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong doanh nghiệp.
  • Tư vấn thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân.
  • Đại diện theo ủy quyền cho tổ chức, cá nhân làm việc với cơ quan thuế để làm rõ chính sách thuế, khiếu nại các quyết định về thuế.
  • Các hoạt động tư vấn pháp luật thuế khác có liên quan.

Tại sao nên chọn Công ty Luật Thuận và Cộng sự